BGF har siden marts arbejdet på at få en kunstgræsbane på boldbanerne ved klubhuset i Båring og nu ser det ud til at lykkedes.

Dette efterår starter gravearbejdet og der er stor opbakning fra såvel lokale entreprenører som lokale virksomheder. De støtter op om projektet med gratis arbejde og sponsorater.

BGF har også søgt midler ved fonde og så sent som i torsdags var Knud Henning Andersen og Ole Holm på Odense Rådhus og få overrakt en check på 45.000 kr. fra FioniaFond.

Andre fonde og sponsorer har også givet penge, navne på disse vil blive offentliggjort senere.

Vi forventer indvielse til foråret 2017.

Kunstgræsbanen bliver en 8 mandsbane, som de mange børn og unge som spiller fodbold i BGF vil få gavn af. Derudover kan der trænes ude hele året og BGF kan tilbyde hjemmebane ved turneringer.

Der vil være mange der kan benytte sig af den nye bane. Udover BGF’s egne spillere vil også Båring Børnehus – børnehave og skole, den lokale efterskole og ja alle de borgere der har lyst kunne gøre brug af den.