Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022

Generalforsamling i Båring GF Den 22. februar 2022.

 1. Valg af dirigent: Søren Schmidt Thomsen
 1. Beretning fra formanden:
  Der er ikke sket meget og der har ikke været større arrangementer for hele foreningen grundet covid-19.
  Sommerfesten og Banko blev ikke afholdt i 2021.
  Pølsefesten blev arrangeret og alt var gjort klar, men desværre kom corona tilbage og vi måtte aflyse.
  Noget nyt der er på vej – er en padelbane i Båring GF. Sammen med Vestfyns El får BGF den økonomiske støtte og finansiering til at få etableret banen.
  Alle instruktører og frivillige har arbejdet hårdt og været meget omstillingsparat og fleksible på baggrund af corona situationen.
  Tak til alle vores sponsorer, der har været med til at få foreningen til at hænge sammen.
  Tak til bestyrelsen og udvalgene for deres arbejde og store indsats.

  Fodboldudvalget:
  Udfordringer i opstarten i forhold til corona restriktioner, men fodbolden kom i gang som ønsket. Futterne er ca. 14 stk. og der er en del forældre der også intregrere sig.

  U11 piger gør det rigtig godt.

  U13 drenge vandt rækken her i efteråret og det er et rigtig godt drengehold. De skal til at spille 11 mands.

  U16 drengehold fik en god start, men det er lige i den aldersgruppe hvor de starter efterskole, så en del er faldet fra. Derfor forsøgte udvalget at stable et U19 hold på benene. Men da de er en meget spredt aldersgruppe og kommer til at spille kampe mod andre klubber som havde et meget højt niveau, så begyndte en del af drengene at hoppe fra. Så det er lukket ned og nogen er kommet på seniorholdet.

  Herresenior har fået en rigtig god afslutning og spiller i serie 3. 20 stk. betalende spillere.

  Kvindesenior stiller stadig hold, men har lige en alder hvor de sørger for at der kommer flere på Futte-holdet😊

  Veteranerne træner hver onsdag og det gør de hver onsdag.

  Kunstgræsbanen er nu færdig, det har været en hård kamp da leverandøren har haft meget travlt. Nu har vi en 11 mands bane, og mangler at de andre nærliggende klubber lejer banen. Vi mangler det omkringliggende areal, men det er pt meget vådt grundet regnen.

  Lyset er blevet justeret et par gange for både at tage hensyn til beboerne på Kærbyvej, men lyset skal også være anvendeligt på banen.

  Stor tak til sponsorer og frivillige.

  Hvert hold holdte afslutning i klubhuset, da det grundet corona ikke var muligt at holde Pølsefesten.
  Jens Madsen har ønsket at trække sig grundet øget arbejdsmængde.

  Gymnastikudvalget:
  De mange restriktioner on/off gjorde at vi ikke startede op i 20/21, men da vi så skulle starte op i 21/22 var udvalget lidt på bar bund især på de nye hold, idet der ikke har været afholdt noget, og derfor ikke skabt nogen relationer.
  Vi har i alt 5 gymnastikhold og det er rigtig fornuftigt i forhold til nogen af de andre mindre nærliggende klubber.
  Medlemstal steget fra 89 medlemmer til 93 medlemmer. Børnehaveholdet er kæmpe stort, de er ca. 35 børn.
  Vi har nogen børn fra Nr. Åby, idet de ikke har springhold i den aldersgruppe.
  Dans er startet op og Sofie (14 år) er instruktør – der er 13 betalende.
  Stor tak til Christine Bealeerts for den store støtte til dans.
  Det nye betalingssystem i BGF, gør

  Tennisudvalget:
  34 medlemmer hvoraf 3 familiemedlemmer. Meget stabilt fra år til år. Der er 4 der er omkring de 80 år.
  Bookingsystemet til tennis kunne være det samme som den kommende padelbane, således man kan booke sig elektronisk.
  Der er meget spilleplads til rådighed.

  Badmintonudvalget:
  De har ikke været så præget af corona, andet end badefaciliteterne har været nedlagt.
  Kun en bane ledig, ellers er banerne fuldt booket.
  Stor forespørgsel på familietiderne, så det kunne være fint hvis vi kan få flere tider.
  Ønske om at spille badminton i ferierne.

  Padelbanen:
  Der bliver nedsat et fælles padeludvalg med Brenderup, så vi kan stå fælles front i forhold bl.a  markedsføring og bookingsystem.
  Padelbanen forventes at blive etableret ultimo marts.

  Floorball:
  16 betalende, og det er rigtig fint. Hvis alle skal have mulighed for at spille, så er det et rigtig fint antal. Der kommer nogen fra Oure og Middelfart også. I slutningen af sidste år var det ikke muligt at spille indendørs grundet corona, så der blev den udendørs boldbane taget i brug.De har været tilmeldt turneringer og der har de mødt andre floorball hold og det er gået rigtig fint. Der bliver spillet onsdag og søndag og dem der kommer vil mega gerne spille. Kører til og med maj måned. Mix af kvinder og mænd.

  Body Bike:
  Rigtig god opbakning. Det lukkede hold mandag har 8 betalende. Holdet tirsdag og torsdag har mellem 8-10 betalende. Det er en god blanding af kvinder og mænd, og de samme faste gode spinnere. Vi vil gerne deltage i events og selv lave et par events i weekender.

 1. Fremlæggelse af revideret Regnskab:
  Vi er en sund og solid forening med en god stærk økonomi.
 1. Indkomne forslag – ingen indkomne forslag
 1. Fremlæggelse og godkendelse af budget:
  Coronaen har ikke påvirket vores økonomi og vi har været gode til at vise samfundssind og har ikke søgt så meget hos det offentlige, men har heller ikke mistet noget af betydning. 
 1. Valg af bestyrelse med suppleanter:
  Helle Dam genopstiller ikke, men vil gerne være frivillig og hjælpe med arrangementer
  Christian Laasbye er valgt ind i bestyrelsen
 1. Valg af aktivitetsudvalg:
  Fodboldudvalget:
  Jens Madsen genopstiller ikke
  Claus Pedersen genopstiller ikke
  Martin Holm og Peter Sabro er valgt i udvalget og Sebastian Glohauer er udvalgsmedlem.
  Knud Henning og Rasmus er for 1 år, og de andre for 2 år.

  Badmintonudvalget:
  Lars Larsen og Klaus Petersen genopstiller ikke
  To nye skal findes

 1. Valg af revisorer og suppleant
  Begge genopstiller
 1. 50 nye familier er flyttet til under corona og vi kender dem ikke men har behov for at de bliver en del af netværket og vores lokalsamfund. Deltage i familiecafé
  Anders vil også sige noget til opvisningen
  Majmarked
  Deltage hos børnehaven
  Gør brug af BåringNyt
  Lave sørøverleg o.lign. i gymnastiksalen i weekenderne
Støt dem der støtter BGF :