Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016

Referat af generalforsamling i BGF 23. feb 2016.

  1. Dirigent.
    Ole Warncke blev valgt til dirigent.
  2. Beretninger.

Bestyrelsen:

Formand Ejvind Juelsgaard fremlagde for bestyrelsen.
Den nye bestyrelse som blev stiftet i 2015 har afholdt mange møder gennem året, og har haft travlt med specielt 2 punkter.

A. Kursus – alle bestyrelsesmedlemmer og en udvalgsformand har deltaget i et udviklingskursus afholdt af DGI. Formålet var bl.a. at styrke den nye bestyrelse, lærer hinanden bedre at kende og ikke mindst skabe udvikling i BGF. Der er kommet nye tiltag bla. Bodybike, vi vil skabe større synlighed om foreningen og flere andre tiltag er på vej.

B. Bodybike er startet op. Formålet var at skabe en aktivitet for ”de voksne” i byen. BGF har et rigtig godt samarbejde med skolen og kommunen og der har ikke været problemer i at låne lokaler eller starte denne nye aktivitet op.

Pt. kører bodybike 3 gange om ugen samt hver anden lørdag.
Foreningen vil forsætte med at se nye veje og samtidig fastholde eksisterende medlemmer.
Sponsorudvalget gør et rigtig godt stykke arbejde i at få penge ind til foreningen og der er godt gang i aktiviteterne.

Fodboldudvalg:

Formand Knud Henning Andersen fremlagde for fodboldudvalget.

Udvalget har haft et samarbejde med DBU ang. en Børne- og Ungdomskonsulent. Efter den 3. konsulent desværre stoppede, har BGF selv kørt videre og Jens Madsen er nu intern konsulent i fodboldafdelingen.

2 mand fra herreseniorholdet er blevet medtrænere på U15 holdet, og den ser foreningen som et stort plus. U15 holdet har spillet 11 mandshold.

Pigerne i alderen 7-11 år er svære at motivere til at spille fodbold.

Den 14. maj bliver der afholdt Pigeraketten af Louise Eggersen. Pigeraketten er for piger i alderen 6-12 år.
U12 drenge vandt deres række og har spillet kampe hele vinteren på kunstgræsbaner.

Er rigtig glade for at der er 30 herresenior spillere og 10 damesenior spillere. Dog kunne der godt være flere damespillere.

Old Boys holdet spiller hver onsdag.

Der afholdes forældremøder hvert år, hvor der bliver fundet en holdleder og andre forældre som hjælper til med de små opgaver der er på holdene i løbet af sæsonen.

Udviklingssamtaler bliver afholdt med trænerne hvert år.

Trænerdag bliver afholdt hvert år ved opstart for alle trænere. Trænerrådsmøder bliver ligeledes afholdt ca. 2 gange årligt.

Der er 15 trænere og 10 hjælpetrænere.

Den 28. maj bliver der i år afholdt fodbolddag med afsluttende sommerfest.

Stor tak til Stine Madsen som sørger for kiosken kører med mad og drikke.

Stor tak til Christine Warncke som altid hjælper hvor der er behov.

BGF ønsker en ½ kunstgræsbane, da det vil være med til at medlemmerne kan spille ude hele året rundt. Derudover vil det være en god investering i lokalsamfundet, som også Båring Skole vil kunne benytte sig af. BGF har en fornuftig kapital og tillige skal der søges fonde mm.

Der blev lystigt debateret omkring bordet, mht vigtig at investere i området nu, da både Brenderup og Nr. Åby laver mange tiltag. Så det er vigtigt nu.

Badmintonudvalg:

Aktive spillere i alderen 14-75 år.

27 medlemmer.

Der har været forespørgsel ang. en spilletime om lørdagen, således man som familie kan spille sammen.

Gymnastikudvalg:

Formand Bjarke Eg Sørensen fremlagde beretning.
Nye medlemmer i udvalget som gør et fantastisk stykke arbejde. Effektivt udvalg som fungerer rigtig godt.
6 gymnastikhold:

  1. Forældre/barn: 10 børn / 10 forældre
  2. Skaller og skrubber (børnehave): 24 børn
  3. Spring 1 drenge: 10 børn
  4. Spring 2 mix: 40 børn
  5. Spring 3 mix: 10 børn

Godt instruktørteam bestående af 25 trænere.
Holder opstartsmøde med alle trænerne i starten af sæsonen med deltagelse fra DGI.

Opstart er 3. uge i september

Den afholdte springdag en weekend var en succes
Målet 2016: Fastholde og flere fælles aktivitetsdage

Forslag: Film på Facebook fanger børnenes interesse og man kan se hvad det er de skal lave på dagen.

Tennisudvalg:

Ingen repræsentanter kunne desværre deltage.
30 seniorer og 4 ungdomsspillere.

Basketudvalg:

Ingen repræsentanter kunne desværre deltage.
Der er ca. 10 spillere, og der kunne sagtens bruges flere spillere.

Sponsorudvalg:

Gør et godt stykke arbejde. Ønsker gerne forsat hjælp fra bestyrelsen v. afholdelse af banko. Vil gerne have flere medlemmer i udvalget.

Generelt ros til alle for at skabe mere synlighed, bedre samarbejde og kommunikation

3. Regnskab.
Regnskabet blev gennemgået og igen i år skaber BGF et overskud.
Bodybike cyklerne er leaset det første år, så ingen vedligeholdelsesrep.
Kiosken giver en fornuftig indtægt. Bliver godt varetaget og ligeledes er det nu muligt at bruge Mobilepay hvilket skaber et godt konstant flow og mulighed for indkøb.

4. Forslag.
Jane Alexandersen ønsker at opstarte Manuvision og det kan hun gøre gennem BGF. Gymnastikudvalget tager en dialog med Jane og undersøger forudsætningerne for opstart af et hold. Forslaget var meget velkommen og et rigtig godt initiativ.

5. Valg af bestyrelse og suppleanter til genvalg.
Ejvind Juelsgaard og Helle Dam blev begge genvalgt.

6. Valg af udvalg og suppleanter til genvalg.
Fodbold: Knud Henning Andersen og Rasmus Havndrup blev begge genvalgt.
Gymnastik: Bjarne Eg Sørensen blev genvalgt.
Badminton: Inge Pedersen og Jette Holmgaard blev genvalgt.
Basket: Søren Thomsen blev genvalgt.
Tennis: Tage Olesen blev valgt ind.
Bodybike: Der er i øjeblikket ingen udvalg til dette, men bliver pt. varetaget af Søren Landtved.

7. Valg af revisorer med suppleant.
Lene Jørgensen genopstiller ikke.
Peter Sundahl ønsker at være revisor i BGF og blev valgt.

8. Eventuelt.
For at skabe yderligere synlighed er der behov for ny hjemmeside. Dette tages op på næste bestyrelsesmøde.
Til information, blev der fortalt at der kommer en skulpturpark langs det grønne område på Kærbyvej.

TAK

Støt dem der støtter BGF :