Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020

Generalforsamling i Båring GF Den 25. februar 2020.

1. Valg af dirigent
Niels Bebe blev valgt til aftenens dirigent.

2. Aflæggelse af beretninger
v. formanden Ejvind Juelsgaard:
Vi er faldet med 10-12 medlemmer i forhold til sidste år.
Vi har pt. ca.:
140 fodbold
100 gymnastik
38 tennis
26 spillere badminton og et familiehold
19 Floorball
24 body bike + betalere pr. gang

Traditionen tro en fin sommerfest og banko aften, som gav et fint overskud. En god ungdomspølsefest med ok underholdning, som specielt fungerede for de mindste.
Underholdningen varierer år for år, og det er altid nyt og spændende.

Nyt administrationssystem i foreningen. Det nye system Kluboffice er Båring GF gået over til grundet Conventus har vi ikke altid været helt begejstret for, foreningen kunne spare penge og der er noget automatik i forhold til opkrævninger og administration.

Igen i år har Båring GF haft stor glæde af vores sponsorer, vi er meget glade for samarbejdet.

Der bliver arbejdet hårdt i hvert udvalg for hver sin sportsgren. Der ligger forskelligt arbejde i udvalgene i form af tiltrækning af medlemmer af både unge og ældre mm.
Mange tak for et godt samarbejde til alle udvalg og sponsorer.
Tak for godt samarbejde i bestyrelsen.
Det er blevet en stabil bestyrelse, hvor vi stadig skal sørge for at tiltrække unge mennesker, specielt de unge forældre med små børn.

Fodbold.
v. Knud Henning Andersen.
Gået lidt ned på medlemstallet på børne- og ungdomsdelen., hvilket alle fodboldklubber oplever.
Der er 7-8 hold tilmeldt.
U6 og U7 træner sammen.
U9 hold der er kommet flere spillere på holdet – spiller stævner også her på anlægget.
Piger U10, de er mange spillere og har et godt sammenhold. De er det eneste pigehold.
Det er problemet mange steder, men foreningen vil som andre klubber gerne have flere pigespillere til.
U 11 og U12 træner sammen og de har 4 trænere.
U14 og U15 drenge – 11 mandshold, så i alt 22 spillere, så de hjælper hinanden til kampe. De har også haft 4 trænere. Rasmus Wiis er ny træner og ham er de rigtig glade for.
Trænerne har holdt hyggeaftener for holdet.
De har trænet hele vinteren på kunstgræsbane.

Har i år afholdt Pigeraketten og det afholdes sammen med Båring Skole og bliver afholdt i skoletiden. Et rigtig godt samarbejde.

Herre senior starter de samme spillere, de er ca. 20-22 spillere, så det er en nem og god opgave at stille hold. De vandt rækkens serie 4 i foråret. Der er kommet flere til i efteråret, da nogen af de unge mennesker er kommet tilbage til Båring. De er blevet nr. 3 i serie 4, så det går rigtig godt.
Holder i år fast i at stille ét seniorhold.

Super old boys – 16-18 spillere, de spiller kamp hver mandag aften.

Veteraner mødes hver onsdag til træning, spiller ikke kamp. De er ca. 15 spillere.
Der holdes afslutningsfest i efteråret.

Seniorkvinder er 10-12 spillere. De har et godt sammenhold og har også trænet hele vinteren på kunstgræsbanen.

Kunstgræsbanen er en stor succes. Det er udlejet til bl.a. Nr. Åby, Gelsted og Brenderup.

Fodboldfesten forløb rigtig godt og vi følger op på successen den 6. juni i år.

For første gang i foreningens historie afholdte BGF fodboldskole og det gik rigtig godt. Der var i alt 32 børn. Der var en leder og der var yderligere 4-5 trænere. Det afholdes igen i uge 32.
Der var ca. 6 børn udefra, resten var lokale og en rigtig god succes.

I efteråret havde fodbolden besøg af 3 OB spillere der var rundt at træne med alle børnene.

Vi er gået i gang med at male klubhuset, men er ikke blevet færdig grundet vejret.

Pølsefesten/trænerfest, trænerne fik deres velfortjente klap på skulderen og lille gave fra hvert hold.

MUS bliver afholdt med trænerne hvert år.

Stor tak til Stine Madsen, der køber ind og gør et kæmpe stykke arbejde i kiosken.

Foreningen ønsker at udvide kunstgræsbanen, og er snart ved at være helt i hus med økonomien.
Gymnastik:
v. Anders Jespersen

Startede med i 2019 at daværende formand for gymnastikforeningen Bjarke ønskede at en ny tog over. Anders Jespersen tog over og er den nye formand.
Anders tog over på et godt tidspunkt, så havde tid til at søge fondsmidler og bl.a. købe nye madrasser mm.
God gymnastikopvisning med 5 hold på banen.
Alt gik godt.
Herefter kom ”udfordringerne”. Et par trænere og hjælpetrænere sagde desværre fra som trænere grundet tid, og så skulle Anders og udvalget i gang med ”det hårde arbejde”.
Gymnastikken fik nye trænere og hjælpetrænere på banen og der er en del af de unge hjælpetrænere fra Båring Skole som hellere end gerne vil hjælpe.
Forældre/barn holdet ca. 21 børn
Skrubbeholdet (børnehave) ca. 20 børn på holdet
0 og 1. klasse 24 børn på holdet.
2 og 3. klasse ca. 14 børn på holdet.
4 klasse ca. 15 børn på holdet.

Der er blevet forespurgt på lidt ekstra aktivitet, så nogen af trænerne har forsøgt at lave forskellige arrangementer, både i det fri, men også med overnatning og andre aktiviteter.

Udvalget består af Marie Søgaard, Alex og Anders.

Tennis:
En lille smule tilbage i medlemstal. Ca 3 stk.
De skal have købt lidt nyt grej.
Nøgle/låsesystemet i Båring GF er slidt – ønskes udskiftet og bestyrelsen er på opgaven.
Tennisfesten var god, men desværre ingen overskud til klubben
Primært ældre medlemmer.
Banen kan trække mange flere, så der anbefales at komme og spille tennis.
Volden til højre for banen kan fjernes med fordel af hensyn til vandet

Badminton:
Året startede lidt kaotisk idet Aulby havde vandproblemer og derfor skulle spille i Båring. Grundet at der desværre forsvandt tider på baggrund af dette, var der desværre også et par medlemmer der forlod foreningen.
Et ønske om at når man går til flere aktiviteter i Båring GF, forespørges om der er noget at gøre økonomisk.
Udvalget ønsker en dialog med bestyrelsen i forhold til betaling fra medlemmerne, således de ved om de skal foretage noget aktivt i forhold til opkrævning eller modsat i forhold til en ekstra indsats for at udleje baner.
Folie til vinduerne er bestilt og skulle blive sat op når det bliver varmere i luften.

Floorball:
Fra 24 til 19 medlemmer.
Der er medlemmer fra Jylland, Middelfart og Skovby, så det er ikke kun lokalt. De går rigtig meget op i sporten. De har været til 2 motionsstævner, hvor de mødes med andre klubber og hygger sig sammen. Håber på 1-2 stævner mere i foråret.
Har søgt penge hos DIF og har modtaget 10.000 kr. og har investeret i et scoreboard.
Har været til et enkelt netværksmøde med andre floorball klubber på Fyn. De har fælles søgt penge til at få en træner ud 2 gange sidst i marts, start april og lære dem lidt tricks.
Dem der spiller er super glade for det. De gør ikke så meget i at tiltrække nye, da hallen er for lille til flere medlemmer. Så ca. 20 medlemmer er nok. De træner 2 gange i ugen.

Body bike:
3 hold kørende fordelt på 2 aftener i ugen.
I alt 12 cykler inkl. instruktørcyklen
Der bliver til tider lavet pop up hold i weekenderne, hvor der blandt andet er et medlem som får samlet et helt hold.
Meget aktive og glade medlemmer.
Man ønsker at få indberettet til DIF medlemmerne, men de aktive som betaler via mobilepay bliver ikke registreret som medlemmer af klubben.
Det arbejder bestyrelsen videre på.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
Alle aktiviteter ser fornuftige ud. Der hvor pengene bliver brugt er kunstgræsbanen.
Et rigtig flot resultat i BGF.

4. Indkomne forslag.
Forslag om vedtægtsændringer – er ændret i vedtægterne på hjemmesiden.

5. Eventuel fremlæggelse og godkendelse
a) Budget – ligner og ligger sig op ad resultatet for 2019 – den største post i 2020 er kunstgræsbanen
b) Forretningsorden for aktivitetsudvalg – Ingen kommentarer

6. Valg af bestyrelse med suppleanter
Michael Madsen, Helle Dam og Ejvind Juelsgaard er alle på genvalg og modtager genvalg

7. Valg af aktivitetsudvalg med suppleant
Fodboldudvalg:
Nyvalg: Sebastian Glogauer
Genvalg: Knud Henning Andersen, Rasmus Havndrup

Gymnastikudvalg:
Bjarke ønsker at træde ud af udvalgssamarbejdet men ønsker at hjælpe.
Marie Søgaard ønsker at træde ind og er valgt.

Tennis:
Uændret

Badminton:
Uændret

Floorball:
Uændret

Body bike:
Uændret

8. Valg af revisorer med suppleant
Ole Warnke og Peter Sundahl modtager begge genvalg

9. Eventuelt
Jesper Ulriksen – Formand for BAMOK:

Forslag om at holde en Landsby generalforsamling, hvilket vil sige at samle foreningerne og afholde generalforsamlinger for hver forening samme dag.
Kan f.eks. også afholdes i forbindelse med familiecafé – dog tænke over det ikke bliver for langt.

Andet forslag lød at det også kunne afholdes ved at holde en foreningsdag eller have en mindre stand eller andet i forbindelse med andet arrangement.

Badminton ønsker at være med i bestyrelsesmøderne, hvilket man altid har været velkommen til. Bestyrelsen indkalder udvalg hver gang.

Støt dem der støtter BGF :