Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023

Generalforsamling 21. februar 2023.

Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle.
Der var rigtig flot tilslutning til generalforsamlingen og nye unge tilflyttere deltog.
2 repræsentanter fra Krolf deltog også i mødet.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent Søren Schmidt Thomsen

 1. Beretninger:

  Formanden:
  Tilbage til et normalt år efter corona og der er nu godt gang i aktiviteterne igen.
  Åbningen af padelbanen er et stort aktiv for byen og vi får stor ros af de folk der kommer udenbys fra og bl.a. spiller padel.
  Ungdomsfest (Pølsefest) som nu har været lagt ned i 2 år er igen blevet afholdt. Der kom rigtig mange børn og alle var glade og der var virkelig gang i den.
  BGF har stået for en af familiecaféerne, hvilket er en god mulighed for at møde folk, forældre til yngre børn samt de nyankomne i byen.
  BGF har stadig mange medlemmer. I alt 400 aktive medlemmer og det er ganske flot af en størrelse som Båring. Der er mange børn og voksne og igen bidrager padel til at der er en ny aktivitet for både børn og voksne.
  BGF har efterhånden mange aktiviteter og dermed også en stor tilslutning, hvor flere endda er repræsenteret i flere aktiviteter, så det er helt fantastisk.
  Stor tak til alle trænere, udvalg og sponsorer, og tak for samarbejdet i bestyrelsen.
  Kristian Krogh Baagøe og Helle Bjelke Andersen stopper desværre i bestyrelsen – tusind tak for et rigtig godt bidrag til bestyrelsen gennem årerne.

  Gymnastik:
  2022 blev der afholdt gymnastikopvisning og det var første gang siden 2019. Der var stadig stor opbakning og mange tilskuere.
  Langt de fleste instruktører ville gerne tage et år mere.
  101 medlemmer i gymnastik og det er fremgang fra sidste år. Gymnastik har derfor ikke været ramt af det mønster der ses i en del andre gymnastikforeninger, hvor Covid-19 har reduceret medlemsantallet.
  Forældre/barn er der 8 medlemmer.

36 tilmeldte børnehavebørn.
På de 3 springhold er der omkring 20 medlemmer i gns.
Gymnastikopvisning den 19. marts.

Floorball:
19 medlemmer i år og de spiller 2 gange i ugen. Der er mellem 6-8 spillere hver gang og der er kommet nye udefra og der er nye medlemmer af tilflyttere.

Tennis:
35 medlemmer og 2 familiehold.
Kontingent er pt 450 kr. og det er status quo gennem flere år. Kunne godt tænke sig at det stiger til
500 kr.
Det kører stille og roligt med tennis.

Badminton:
Vi skal have et badmintonudvalg, da det i øjeblikket bliver midlertidigt varetaget af bestyrelsesmedlemmer. Der er fornuftigt med medlemmer i badminton.

Fodbold:
3-4 børnehold og de ældste af futterne er ude at spille stævner.
U8 og U10 drenge og piger spiller sammen og de går også til stævner.
U7 piger har 6-7 piger, så de er lidt udfordret.
U14 drenge vandt rækken både i forår og efterår. De begyndte at træne sammen med Nr. Åby og der er ansat 2 unge trænere til at træne dem, da vi gerne vil fastholde dem.
Herresenior mistet spillere, men trænerne har et godt netværk og flere er også kommet til, så det ser ganske fornuftigt ud.
Kvinde senior vandt rækken i foråret, og de har spillet nogle lokal kampe, som de vandt😊
Super oldboys og Veteranerne træner hver onsdag og det skaber liv og er vigtige hold. De vil alle gerne også hjælpe til som frivillige når der skal bidrages.

Peter og Martin er med i fodboldudvalget og de står for børneafdelingen.

Der er ca. 130 medlemmer i fodbold.

Der blev afholdt fodboldskole i sommers, hvor der deltog ca. 30 børn. En ret stor aldersspredning, men de små lærer af de store og til dels også omvendt.

Der blev holdt Sjov Fredag og trænerne fik overrakt gaver fra holdene som tak for deres indsats.

BGF er med i Øens hold og det medfører at de holder øje med vores ungdomshold. Der er en spiller der er blevet spurgt om han vil deltage, hvilket gerne vil. Og en tidligere Båring spiller der har skrevet kontrakt med OB.

I år bliver der afholdt fodbolddag den 3. juni, så alle Båring hold spiller hjemme denne dag.

Blev kontaktet af Brenderup og generelt er vi nødt til at samarbejde med de andre små klubber i området.
Glædelig nyhed, der er lige rekrutteret 5-6 piger til kvindeholdet.

Body bike:
Der er ca. 20 betalende fordelt på 3 hold.
Hold mandag, tirsdag og torsdag.
BGF har ansøgt moderniseringspuljen om at renovere klubhuset indvendigt og danne et separat spinningslokale, således spinningcyklerne har et sted at stå fast og medlemmer af fodbold m.fl. har et sted at sidde og have et socialt fællesskab.

Padel:
Nordvestfynsk Padel Liga er et samarbejde mellem Ejby, Brenderup og Båring. Spiller på tværs af banerne og hjælper hinanden. De andre kigger på os og roser os. Med tiden vil man kunne lave et fællesskabshold for at stå stærkere.
Der er 30 medlemmer og andre udefra der køber til.
Der er familier der også spiller padel.
I sæsonen har vi en belægning på 30%, og pt svarer det til 2 bookninger pr dag.
2 hold tilmeldt en liga, og Søren Sorgenfrey og Mads Korsgaard skal på padelkursus og de vil begge forsat spille padel.

 1. Fremlæggelse af regnskab:

Et pænt regnskab og en sund og velkonsolideret forening.

 1. Indkomne forslag
  Ingen

 1. ny aktivitet i form af krolf
 2. Philip Eldridge vil gerne være medlem af bestyrelsen
 3. Alle aktivitetsudvalg er besat
 4. Valg af revisor – Gert Aagaard
 5. Eventuelt:

Krolf:
Landets 7. ældste krolfklub – er nu 9 medlemmer, men har været oppe på 27.
De har vundet alt hvad der er at vinde på krolfsiden.
De spiller stævner.
Alle kan spille krolf, unge som gamle. De har udstyr så folk kan komme i gang.
Engang til foråret eller måske den 3. juni kunne vi alle spille krolf.

Tennisbane:
Kæmpe arbejde I at holde banen vedlige.
Overvejer at udskifte det løse materiale på banen, og evt. samme underlag som padelbanen.
Lås på padelbanen, således man selv kan låse sig ind. Tennis kan blive en del af matchi.

Til overvejelse at lave en BGF facebook side i stedet for gruppe.
Hjemmesiden skal være platformen med udvalg og aktiviteter.

Støt dem der støtter BGF :