Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019

Referat af generalforsamling i Båring GF tirsdag den 5. februar 2019 kl. 19.00.

Ca. 20 personer deltog i generalforsamlingen.
Tak til alle fremmødte og for de gode bidrag i løbet af aftenen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent: Søren Thomsen

2. Aflæggelse af beretninger:

Bestyrelsen:

v/ Formand Ejvind Juelsgaard

Sund forening med stigende medlemstal.

År 2016 – 313 medlemmer
År 2017 – 319 medlemmer
År 2018 – 359 medlemmer

Kunstgræsbanen er blevet færdig og taget i brug. Optakten var hårdt arbejde, men helt eminent at følge banen taget i brug. Den bliver brugt meget og det er dejligt at se alt det liv.

Nogen aktiviteter er stoppet, andre er kommet til.

Manuvision er stoppet i foreningen. Til gengæld har BGF prøvet E-sport og der er kommet stabilitet i body bike og floorball.

Andre idéer er man altid velkommen, og BGF hjælper gerne med at starte op.

Fodbold og gymnastik fungere rigtig godt og trækker en masse børn.

Årets gang:

Der har været Pølsefest og sommerfest – afholdt med stor succes. Lidt færre børn til Pølsefesten, men måske skræmt at sidste års underholdning.

Christian Laasby træder ud efter 6 år i bestyrelsen, men hjælper stadig til med Conventus.

Tak til udvalg og bestyrelse – efterhånden meget stabilt.

Fodbold:

v/ Formand Knud Henning Andersen.

I marts måned afholdt trænerkursus – 5 timers kursus hvor trænerne bliver uddannet og nye trænere kommer med ind i flokken.

Børnene af de mindre årgange er lidt færre og der er kun 7-8 hold tilmeldte hvor der tidligere har været omkring 9-10 hold. Der er startet nyt U9 pige hold.

Der er mange futter, de er ca. 16 i alt.

U 6 og u 7 hold mix kører godt.

U 8 og U9 / U10 og U11 drenge. De træner sammen og det giver mange muligheder.

Vi har god tilslutning af ungdomshold og der bliver holdt en del arrangementer for dem for at skabe fællesskab.

Igen i år blev der afholdt pigeraketten. Afholdt sammen med Båring Skole og der var stor tilslutning.

Herre senior er ca. 16-20 personer til træning. Det er positivt. De ældre senior spiller old boys.

Super old boys og gamle veteraner – 14-16 på hvert hold.

Kvinde senior spiller 7 mands og de har det godt sammen.  Pigerne vandt rækken.

I maj måned blev kunstgræsbanen indviet hvor alle fra byen, frivillige samt sponsorer blev inviteret. Vejret var perfekt og der var masser af folk. Igen vil vi takke sponsorer og frivillige for den store indsats. Banen bliver brugt meget. Den bliver spillet af vores egne hold og tillige udlejet til vores nabo byer: Nr. Åby, Brenderup og Gelsted.

Den 25. maj er der igen sommerfest.

Der afholdes hvert år udviklingssamtale med trænerne og det fungerer rigtig godt.

Stine Klindt sørger for bemanding af kiosken og sørger for at der altid er købt ind.

TAK. Og stor tak til dommere, trænere, frivillige og forældre.

Gymnastik:

v/ Anders Jespersen.

Anders præsenterede sig selv og tager over som formand i gymnastikudvalget. Udvalget består af Signe Sørensen, Alex Buchwald og Bjarke Sørensen.

I år er der 5 hold med ca. 20 gymnaster på hver. Der er godt samarbejde med trænere.

Gym har i år søgt penge af LIP fonden, som er modtaget til nye madrasser.

Gymnastikopvisningen er stort tiltrækningsplaster. Hele salen var fyldt op sidste år og vi håber på det samme i år. Opvisningen er den 17. marts.

Badminton:

v/Klaus Petersen

Fin sæson og alle baner er udsolgt. Enkelte medlemmer der ikke har betalt endnu, som dem jagter de lidt. Lidt opstart vanskeligheder, da låsesystemet ikke virkede. Det tog lidt tid at få det til at virke og nu virker det upåklageligt.

Medlemmer ønsker at når de er medlem af flere aktiviteter, om de kan få en form for samlet medlemskab.

Tennis:

v/ Erik Holm.

Medlemstallet er stort set uændret – 37 seniorer.

Der er en enkelt familie, sidste år var der 2-3 familier.

God sæson, det har været super godt vejr.

Afsluttet med en god sommerfest.

Floorball:

v/ Michael Madsen

Andet år med floorball, alder 18+, de er små 20 mand. De har investeret i en bane, det er godt.

De har været ude at spille deres første turnering og mix vandt deres række. Er tilfreds med set up og der er spillere fra andre byer også.

Body Bike:

v/ Charlotte Nyeng

Der er pt 4 hold og det kører super godt. 2 hold mandag – 1 hold onsdag og 1 hold torsdag.

I sæsonen 2019/2019 ekstra stor tilslutning. Et af holdene kommer fra Fit & Sund som ikke har body bike mere.

Nyt spinningslokale som fungerer rigtig fint.

Alle betaler månedligt, men der er også mulighed for at betale pr gang om torsdagen.

E-sport:

v/ Jesper Sejersen

Michael Madsen, Jesper Sejersen og Jesper Gade arrangerede dagen og deltog selv i eventet. Der var lavet mad og handlet ind til børnene. Der var 19 børn med i alderen 8-11 år og det fungerede super godt.

Alle havde en god aften. Der var egenbetaling. Næste E-sport bliver afholdt den 9. marts og der skal laves ny flyer.

Økonomi:

v/ Kasserer Christian Laasby

Regnskabet blev gennemgået – alle aktiviteter har overskud.

Grundet kunstbanen giver året 2018 et underskud, men stadig ganske flot.

Valg af bestyrelse:

Tre personer på valg:

Kristian Baagøe genopstiller

Charlotte Nyeng genopstiller

Christian Laasby har valgt ikke at genopstille

Helle Andersen bliver nyt medlem af bestyrelsen og ny kasserer.

Velkommen til Helle.

Valg af aktivitetsudvalg:

Fodbold:

Jens Madsen genopstiller

Lars Christian Meyer har valgt ikke at genopstille, da Lars Chr er træner på U14.

Claus Pedersen er valgt ind som nyt medlem i fodboldudvalget.

Velkommen til Claus.

Gymnastik:

Anders Jespersen genopstiller.

Signe Sørensen er valgt ind.

Alex Buchwald genopstiller.

Bjarke forsætter i gymnastik udvalg

Tennis og badminton:

Alle medlemmer af udvalg forsætter og er ikke på valg.

Valg af revisor:

Ole Warncke genopstiller

Eventuelt:

Knud Henning:

BGF afholder fodboldskole i uge 32. Skal som minimum have 32 tilmeldte. Håber på stor tilslutning.

Ved at have et benzinkort hos OK Benzin, kan man støtte sin forening ved blot at huske at tilmelde foreningen på kortet. Læs mere på vores hjemmeside her https://xn--bringgf-exa.dk/baaring-gf/ok-tank-benzin-og-stoet-bgf/

Ved EnergiFyn kan man også støtte BGF via dit strømforbrug. Læs mere på vores hjemmeside her

https://xn--bringgf-exa.dk/baaring-gf/energi-fyn-supportel-stoetter-bgf/

Tak for god tilslutning til generalforsamlingen og for god ro og orden.

Støt dem der støtter BGF :