Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017

Generalforsamling i BGF afholdt den 7. februar 2017.

 1. Valg af dirigent
  Niels Bebe
 1. Aflæggelse af beretninger 

Bestyrelsen:

 1. Formand Ejvind Juelsgaard.

Året har været et eventyr uden afslutning. Der har været mange daglige og festlige gøremål – med stor succes blev der afholdt banko og fodboldfest. Mange folk deltog i begge arrangementer og der var stor indsats fra mange frivillige. Stor tak til sponsorerne på den afholdte bankoaften. Sommerfester forløb rigtig godt med fodboldstævne om dagen og fest om aftenen. Pølsefest med børnene i centrum. Der var stor opbakning og fyldt med børn. Ny hjemmeside, mere brugervenlig og visuelt præsenterer foreningen fint. Regnskab styres godt af Christian og Ole. Helle har stået for at få frivillighedsbank op at stå. Skal udvikles mere. Der har været søsat 3 tiltag (eller 3 prøvelser – deraf sammenligningen med et eventyr), hvor nye målgrupper rammes for dermed at få flere til at dyrke idræt:

Jane Alexandersen startede Manuvision – det kører rigtig fint og har fået nye medlemmer.

Familieidræt – ikke noget forpligtende men være med og prøve, også på tværs af alder, og med familien. Succes. 50 stk til første arrangement. ca. 25-30 til boldarrangement anden gang. Og ny dato sat af til endnu en sørøverleg.

Body bike – god start lige efter jul/nytår. Er gang i den her i efteråret og igen her til januar og februar. Medlemmerne her er en ny målgruppe i BGF.

 

Spinning:

 1. Søren Landtved.

Pt er der ca. 14-15 stk. tilmeldt i februar og hold 2 gange om ugen. De er pt. fyldte.

Forsøger at få forskellige målgrupper, både unge og ældre.

Der var indkomne forslag til nye idéer. De bliver snakket om på bestyrelsesmøder.

Fodbold:

 1. Knud Henning Andersen.

Marts måned afholdt 6 timer trænerkursus. Trænerne skal løbende uddannes og udvikles og er interesseret i det. 9-10 hold tilmeldt turneringer ved sæsonstart 2017. Færre børn. U15 drengene har lavet hold med Gelsted. Drengene fra Båring er medlem og betaler i BGF, men spiller i Gelsted.

Der mangler stadig piger. Der er blevet afholdt pigeraketten i 2016 med ca. 30 piger tilmeldt. Louise Eggersen står for det. I år afholdes pigeraketten sammen med Båring Skole. Håber at det kan gøre at flere piger kommer til at spille fodbold. Der bliver spillet mange stævner og kampe. Overalt er udfordringen at få piger til at spille fodbold.

U10 og U12 hold er lavet sammen med Nr. Åby. 2 trænere fra Båring og 2 trænere fra Nr. Åby. Herresenior, der er stadig mange spillere, ca. 30 spillere. Vigtigt der er mange trænere. Torben Møller er ansat som senior træner og gør et godt stykke arbejde. Torben syntes dog at det var lidt af en mundfuld  at stå med koordineringen mht. tilmelding til kampe.

Der er stadig Senior kvinder hold der spiller. Veteraner (super old boys) spiller stadig hver onsdag. Vi ønsker at få et hold op at stå old boys, evt. sammen med  Brenderup.

Der bliver afholdt sommerfest den 7/6, hvor der igen arrangeres fodboldstævne.

Dommerkursus, 11 stk. der nu kan dømme til kamp. Pølsefest afholdes igen i år bl.a. for at sige stort tak til trænerne. Der afholdes udviklingssamtale med trænerne.

Stine Klindt passer cafeteriet til UG. Stor økonomisk gevinst. Fodboldudvalg har fået nyt medlem, Lars Chr Meyer, skal tage sig af børneungdom.

Kunstgræsbane, nyt tiltag. Der er lavet en projektbeskrivelse da der skal hentes penge til projektet udover hvad BGF selv bidrager med. Banen skal stå åben for efterskolen, alle i Båring og Båring skole. Entreprenørerne vil gerne være med til at bidrage med deres maskiner og mandskab. De lokale sponsorer bakker op og fonde er søgt. I september 2016    var alle pengene hjemme. Det er ½ kunstgræsbane, 8 mands bane. Byggemøde afholdt i oktober. Natur og miljøafdelingen stoppede projektet da det gummigranulat der er i banen muligvis kan indeholde tungmetaller. Der er flere der er begyndt at anlægge de baner og derfor har man fået øjnene op for materialerne. Der bliver i stedet anvendt miljøvenligt gummigranulat. Vi går snart i gang med at dræne banen. Håber på at banen står færdig i foråret/forsommeren.

 

Gymnastik:

 1. Bjarke Ege Sørensen.

 7 hold inkl. manuvision hold.

Udvalg består pt. af 3 personer.

Udvalg en opgave i hvordan udvalget skal se ud i året 2017, da to træder ud.

Det helt store puslespil er at få trænere til gymnastikholdene. Dalende medlemstal, 85 betalene. Forskellige udfordringer omkring rekrutteringsdelen.

Instruktører, i alt 10-12 voksne og ca. 6 spirere.

Der bliver afholdt møde inden opstart, hvor DGI kommer med en repræsentant. Der holdes   ikke mange møder over året, men der er et afsluttende efter opvisningen. Alle trænerne kommer på kursus, både voksne og spirer.

Highlight: Fornuftig samarbejde med skolen til majmarkedet.

Gymnastiksæsonen starter i september Lave PR for gymnastik, aktiviteter i en time fra 0-5 kl.

GFH (Fjeldsted-Harndrup) sendt sedler ud til skolerne, også Båring skole kaldet Gymnastikkaravanen og ville lave gymnastik med nogle af klasserne på Båring skole og dele sedler ud så de kunne komme til Brenderup. Derudover cyklede de med 5. og 6. klasse til Brenderup og viste dem faciliteterne. MEGA UHELDIGT. Det er ikke meningen at os                      lokalområder skal ”bekrige” hinanden, tværtimod gerne samarbejde.

Springdag den 22/1 ikke så meget tilslutning i år som sidste. Opvisning søndag den 19. marts     kl. 14-16.

Ny airtrack til BGF gym og skole.

Talte om hvad vi i Båring står for. Ikke se Brenderup som konkurrence, men holde fokus på det vi kan i Båring. Nye tiltag for at fastholde, evt. lave en ren springaften.

Badminton:

 1. Inge Pedersen.

Nøjagtigt som det plejer, 35 der kører i løbet af ugen og 3 baner familiebadminton.

Kapaciteten er ikke større. Alle baner er lejet ud.

 

Tennis:

 1. Inge Pedersen:

36 deltagere, og alle har betalt. Rekruttering foregår automatisk når folk går på pension:-)

 

Body Bike:

 1. Søren Landtved & Charlotte Nyeng

Brugt nogle ressourcer på. Cyklerne står på skolens bibliotek. Finde instruktører, og de er fundet. 2-3 stk.  Har brugt ca. 80.000 kr. og får ca. 18.000 ind om året i indtægt. Faldende og stigende aktivitet. Det er ganske ok. Meget afhængig af instruktører og skal passe til den målgruppe der cykler.

 

Basketball:

 1. Søren Schmidt Thomsen. (Denne beretning er efterfølgende skrevet i referatet og var ikke at være med på generalforsamlingen)

Asperup Angels er flyvende på 11. år. Vi er nu i højere grad end tidligere en blanding af seniorer (> 40 år efterhånden) og ungdomsspillere (15-ca. 20 år). Træningen er fortsat på motionsniveau uden ønsker om turneringsdeltagelse mv. da det primære formål med  træningen er sved på panden og sjov med en bold under en kurv. I år har vi med hjælp af lokale ungdomsspillere tiltrukket 4-6 ungdomsspillere fra Middelfart/Strib, som prioriterer at køre til Båring for at spille basket. Vi er typisk 7-12 til træning, hvilket er flere end vi nogen sinde har været. Men der er plads til et par flere lokale spillere, uanset om det er nye ungdomsspillere eller seniorer.

Vi har krydret den almindelige træning med en ligakamp i Svendborg (Svendborg Rabbits mod Randers) og to eksterne trænere fra OBBK i Odense, for at løfte niveauet i hverdagstræningen ind i mellem. Ambitionen er at samle nogle af de lokale spillere til streetbasket på multibanen i løbet af sommeren, hvis der bliver tid…

 1. Revideret regnskab.

Badminton generer overskud og alle betaler.

Basket ser også godt ud og alle betaler.

Body Bike kører og cyklerne betales i år

Fodbold – kridtning af banerne er efterhånden en ret stor udgiftpost. Lille indtægt, dommerkursus, mm

Gymnastik – sender mange på kursus, og indkøb af airtrack, giver et lille underskud

Fælles: Dropper vores fjernsynslicenser, og betaler kun til DR licens.

Teltudlejning: Der er købt 2 ekstra vænger.

Cafeteriet kører rigtig godt og mobilepay fungere supert.

FLOT at der stadigvæk er overskud, selv om der er investeret i body bike cykler, airtrack og teltudvidelse.

Regnskab godkendt.

 1. Indkomne forslag:

Ændringer på 3 vedtægter er godkendt.

Indeholder bl.a. at indkaldelse til generalforsamling vil ske via de sociale medier, og medlemstallet i bestyrelsen skal være mellem 4-6 personer.

 1. Fremlæggelse og godkendelse?

Intet

 

 1. Valg af bestyrelse med suppleanter.

Michael Madsen vil gerne med i bestyrelsesarbejde og er stemt ind.

Kristian Baagøe går ud af gymnastikudvalget og bliver medlem af bestyrelsen.

Charlotte Nyeng og Christian Laasby modtager genvalg.

Søren Landtved træder ud af bestyrelsen, men bliver en del af sponsorudvalget.

Suppleant Helge Møller Madsen vil gerne forsætte.

 1. Fodboldudvalget, Henning Kolind og Jens Madsen.

Henning ønsker ikke at stille op igen. Jens ønsker genvalg.

Lars Chr. Meyer meldes ind i fodbolduvdalget. Gymnastikudvalget – Kristian Baagøe og Louise Rasmussen er begge på valg og de ønsker ikke genvalg. Louise hjælper gerne ad hoc og Kristian det samme. Bjarke har nogen i kikkerten, som han tager kontakt til. Bestyrelsen hjælper med at finde repræsentanter.

Tennis – Jørgen Holmgaard genopstiller og Tage Olesen og Gunnar Pedersen forsætter – ikke på genvalg.

Badminton – Inge Pedersen og Jette Holmgaard forsætter.

 

 1. Valg af revisor

Ole Warnche genopstiller og valgt

 1. Eventuelt

Enkelte nævner at de savner mere information, specielt hvis man ikke er på Facebook.

Og vi skal sørge for at arrangementer ikke hænger sammen med andet der sker i byen.

Se kalenderen i BåringNYT inden arrangementsdatoer besluttes.

Gå ind i tættere samarbejde med skolen og evt. lave lidt idræt sidst på skoledagen (kl. 14.00)    da børnene er meget trætte senere på eftermiddagen. Skolen og SFO og BGF vil gerne lave et yderligere samarbejde. BGF skal stille instruktører, hvilket er det sværeste at finde, specielt når det er i dgastimerne.

Den 3/3 er der arrangeret messe i Nr. Åby med deltagelse af de forskellige sportsforeninger i Middelfart Kommune. Det er Ældresagen der sammen med Middelfart Kommune arrangerer denne for primært målgruppen 60+.

Støt dem der støtter BGF :