Generalforsamling 2024

Generalforsamling 2024

Generalforsamling BGF 27. februar 2024.

Præsentationsrunde alle fremmødte.

 1. Valg af dirigent.
  Søren Schmidt Thomsen styrede dirigentpinden med bravour.

 1. Aflæggelse af beretninger:
  formanden v. Ejvind Juelsgaard

En lille stigning af medlemmer i BGF og enkelte aktiviteter hvor der også er enkelte der til tider kommer og deltager, så som padel og body bike. Stor stigning i fodbold og en lille stigning i gymnastik, badminton, tennis.

Sommerfest hvor der var gang i alle aktiviteter ved klubhuset og mange der deltog.
BGF havde stand ved byens Roséløb.
BGF afholdte Sjov fredag, der var knap så mange børn med denne gang. Det blev afholdt på Mortens aften og vi var desværre lidt sent ude med markedsføringen af aftenen.

Der sker ombygning i klubhuset, så der kommer separat spinning lokale og ”cafeteriet” får eget lokale igen. Det giver bedre mulighed for sociale arrangementer og samling af medlemmer.

BGF har fået ny aktivitet, Krolf.

Tak til sponsorerne for et rigtig godt samarbejde.


Gymnastik v. Anders Jespersen

101 gymnaster i den sidste sæson og havde for første gang et hold til opvisning i Middelfart. Det gik rigtig godt. BGF’s egen opvisning gik også rigtig godt.

Denne sæson startede med få udmeldinger, men efterhånden er der kommet flere til, hvilket gør, at vi nu kun er 2 medlemmer fra sidste års sæson. Så nu 99 medlemmer i gymnastik.
Der er gymnastikopvisning den 17. marts og igen i år har vi et hold der skal til Middelfart til opvisning.

Der sidder i øjeblikket 3 i udvalget, Marie, Alex og Anders og de begynder så småt at træde ud af udvalget. Louise Støjberg og Johanna Jeppesen har meldt sig som nye udvalgsmedlemmer.

15 børn på forældre/barn holdet, det er rigtig godt.

Gymnasterne er fordelt således:

15 gymnaster på forældre/barn
27 gymnaster Børnehaveholdet

20 gymnaster Spring 0. – 1. klasse

13 gymnaster Spring 2. – 3. klasse

23 gymnaster Spring 4. – 6. klasse

Floorball v. Kristian Baagø

21 betalte medlemmer og halvdelen er ikke fra byen. Det passer rigtig fint med de ca. 20 medlemmer, da hallen ikke kan trække mere. Det er pt mest træning og knap så mange kampe/turneringer.


Badminton.
Ingen tilsteder fra udvalget, som midlertidigt er konstitueret.
Der er fundet ny til varetagelse af badmintonudvalget fremover.

Tennis v. Erik Holm
Det går lidt nedad med antallet af medlemmer, nok mest grundet den høje alder. Den ældste er lige gået af og han er 86 år. Pt. Der er pt. 24 medlemmer i tennis.

Fodbold v. Knud Henning Andersen. (Ungdom, senior og old boys)
U 15 piger har i alt 11 spillere, startede med 7. Det giver nu mulighed for at spille kamp.

U15 drenge spiller sammen med Nr. Åby og de er i alt 18 drenge, 14 drenge fra Båring og 4 fra Nr. Åby. De vil gerne på en fodboldtur og de er i gang med at søge sponsorer og drengene er selv ude at samle ind. Regner med en tur til Amsterdam sammen med de 3 trænere.

U19 drenge – her ville BGF gerne i samarbejde med BIF men det lykkedes desværre ikke. En del af drengene fra Brenderup er i stedet kommet til BGF og spiller. Mandag og onsdag træner de sammen med Senior her i Båring. Vi har et samarbejde med Strib således at vi kan låne hinandens spillere.

Senior endte sidste år i midten i serie 3. Der er et godt stabilt hold og de har det godt socialt. Har mange sociale arrangementer. De kan være op til 35 spillere.

Senior kvinder har et godt sammenhold.

Super old boys spiller kamp hver mandag aften.

Veteraner træner hver onsdag hele året rundt, de er mellem 9-14 spillere. De kan holde til at spille hele året grundet kunstgræsbanen.

Samtidig bidrager kunstgræsbanen til at alle kan spille bold året rundt, også om vinteren.

De er ca. 140 medlemmer.

 

 

Fodbold – børneafdelingen v. Peter Sabro.
Børneafdelingen er blevet en del af DBU børneklub, hvor man kigger ind i hvordan vi driver vores børnehold. Der skal være uddannet trænere og sprogbrugen skal være i orden, trivsel generelt set.

Der afholdes C1 kursus på søndag og om 1½ måned afholdes endnu et kursus.

Børnehavehold, 0-1 kl. hold drenge/pige, 3-4 kl. drenge/pige hold.
Fodboldskole hvert år med rigtig god tilslutning og stor opbakning fra alle i lokalsamfundet. Børnene er rigtig glade for at være med.

Body bike v. Charlotte Nyeng
41 betalende til body bike.

3 hold i ugen.

12 cykler.
Går rigtig godt og vi har et rigtig godt fællesskab. Der kommer stadig nye til on/off.

Nyt spinninglokale bliver færdigt i løbet af 2024.

Udvalget er på udkig efter nye cykler, da nuværende cykler er gamle. Skulle nogen falde over nyere spinningcykler, så står vi klar i BGF.

Padel v. Mads Korsgaard.
500 unikke brugere af banen i 2023.

Familiemedlemsskaber.

2 trænere der skal videreuddanne sig yderligere. I alt har vi 3 trænere.

Aktiviteter på kryds og tværs og der har været god tilslutning.
Vi er lidt lammet af at vi  kun har 1 bane, så vi arbejder og håber på 2 baner.

Vi har ét hold a 10 spillere med i Dansk Padel Forbunds officielle holdliga Lunar Ligaen.

Båring, Ejby, Brenderup har et samarbejde, og vi har Nordvestfynsk padelliga.

På lørdag (2/3) er der padelfest i Middelfart padelcenter, godt med tilmeldinger.

 1. Fremlæggelse af revideret regnskab

Regnskab og økonomi gennemgået.

Alt i alt er BGF en rigtig sund forening.

Regnskab godkendt

 1. Indkomne forslag

Ingen

 1. Eventuel fremlæggelse og godkendelse af budget og forretningsorden for aktivitetsudvalg

Ingen

 

 1. Valg af bestyrelse med suppleanter

Bestyrelse:

Charlotte Nyeng ønsker ikke at genopstille
Jonas Drejer nyvalgt
Malene Hedelund Vinther nyvalgt

 1. Valg af aktivitetsudvalg med suppleanter.

Gymnastik:
Marie Sølund ønsker ikke at genopstille
Johanna Jeppesen nyvalgt
Louise Støjberg nyvalgt

Badminton
John Schønberg Hansen nyvalgt

Fodbold
Martin ?? ønsker ikke at genopstille
Katrine Fildridge nyvalgt
Peter Sabro genopstiller

Body bike
Charlotte Nyeng genopstiller
Jonas Drejer nyvalgt

 1. Valg af revisor med suppleant
  Ole Warncke

 1. Eventuelt

 • Kommunikation – BGF får en facebook side og faceboogruppen nedlægges. Hjemmesiden bliver mere statisk, så det indeholder træningstider og betaling på alle aktiviteter
 • Kort beskrivelse af hvordan klubhuset ser ud efter ombygning af nyt lokale til body bike
 • Forslag til en fælles arbejdsdag
 • Sponsor: En vigtig del af BGF´s økonomi. OK og Energi Fyn´s support. Vigtige aftaler, som vi gerne skal sprede budskabet om. Evt. OK have en stand til gymnastikopvisning samt på bevægelsesdag/sommerfest.
 • Lave en tidslinje med hvornår aktiviteterne i BGF blev stiftet, hvem der er æresmedlemmer, hvornår klubhuset blev bygget, padelbanen blev bygget etc.
 • Billeder af bestyrelsen og udvalg til hjemmesiden og evt. på væg/tavle i klubhuset.

Støt dem der støtter BGF :