Gymnastik - Retningslinjer for håndtering af COVID-19

Retningslinjer for håndtering af COVID-19

Kære forældre og gymnaster,

Vi er glade for at det igen blevet muligt at dyrke gymnastik indendørs, og vi har et fælles ansvar for at det kan ske i trygge rammer. For at gøre det gennemskueligt praktisk har BGF opstillet en række retningslinjer, der skal overholdes. Retningslinjerne følger myndighedernes og DGI’s anbefalinger.

BGF COVID-19 RETNINGSLINJER SÆSON 2020/2021:

1. Ankomst:
 • Mød ikke op, hvis du har sygdomssymptomer.
 • Kom med rene hænder – sprit evt. af igen inden du går ind ad døren.
 • Instruktører sørger for at alle spritter hænder igen, når gymnasterne træder ind i multisalen.
 • Gymnaster på Spring 0-1, Spring 2-3 og Spring 4-6 skal afleveres og hentes
  uden for hallen.
 • Forældre-barn og Familie-gymnastik (det tidligere skrubbehold) er for både børn voksne. Der henstilles derfor til, at det så vidt som muligt er den samme voksne, der er med fra gang til gang.
 • Gymnaster skal så vidt som muligt møde omklædt. Hvis der alligevel er behov for omklædning, så benyt omklædningsrummene. Det er ikke tilladt at bruge bade faciliteterne.
 • Det er kun tilladt at være i hallen under selve træningen. Det er altså ikke tilladt at møde op før tid og lege med bolde, klatre i redskaber og lignende. Forældre bør heller ikke sidde og kigge på under træningen
2. Under træningen:
 • Brug sund fornuft og pas på hinanden
 • Der skal under træningen være 2 meter afstand mellem gymnasterne.
  o Det er tilladt at være tæt under spring, modtagelse o.lign. Sikkerhed frem for afstand!
  o De fleste lege er tilladt, men lege med kontakt med hånd og/eller mund undlades.
 • Kontaktflader og hænder kan afsprittes og rengøres løbende efter behov. Alle trænere har sprit og rengøringsredskaber til rådighed.
 • Brug kun din egen drikkedunk.

3. Efter træningen:

 • Instruktører/hjælpeinstruktører sørger for at alle gymnaster får sprittet hænder ved slutningen af hver træning.
 • Instruktører/hjælpeinstruktører sørger for rengøring af kontakt flader og redskaber.
 • Frugtordning er indstillet.
 • Om onsdagen har vi to på hinanden følgende hold. Forældre-barn og Spring 4-6. Vi skal undgå at den samme dør bruges til at gå ud og ind ad på samme tid. Derfor skal Spring 4-6 bruge indgangsdøren til multisalen nærmest skolen når de går ind til træningen, og Forældre-barn holdet går ud ad den døren nærmest børnehaven tættest på de udvendige døre. Instruktører sætter skilte på dørene.
 • Hjælp hinanden med at holde afstand.
4. Sanktioner:
 • Hvis en gymnast herunder også forældre viser tegn på sygdom, så bliv hjemme.  Hvis du alligevel kommer, får du besked på at tage hjem.
 • Overholdes følgende retningslinjer ikke, kan vi kan som forening være nødsaget til at afvise gymnastens videre deltagelse på holdet.

Støt dem der støtter BGF :